KURAN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLAMI


Arama

İniş sırasına göre getir »

81. TEKVÎR (29 ayet)


RAHMAN RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA
1. Güneş, köreltildiği zaman,
2. Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,
3. Dağlar, yürütüldüğü zaman,
4. Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman,
5. Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman,
6. Denizler, tutuşturulduğu zaman,
7. Nefisler, birleştiği zaman,
8. Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman:
9. "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"
10. Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,
11. Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman
12. Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,
13. Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,
14. (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.
15. Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,
16. Bir akış içinde yerini alanlara;
17. Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,
18. Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;
19. Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;
20. (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir.
21. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.
22. Sizin sahibiniz bir deli değildir.
23. Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.
24. O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)
25. O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26. Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?
27. O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;
28. Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.
29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.